Hlutverk

Héraðsskjalasafn Kópavogs gegnir tvíþættu stjórnvalds- og menningarhlutverki,  annarsvegar er það stjórnsýslulegs eðlis og hins vegar sagnfræðilegs eðlis:

Stjórnsýslulegt hlutverk

Héraðsskjalasafnsins felst í að tryggja rétt borgaranna til opinberra skjala. Stofnunum, embættum og fyrirtækjum Kópavogsbæjar er skylt að varðveita skjöl sín og afhenda til Héraðsskjalasafns Kópavogs skv. lögum.
Héraðsskjalasafns Kópavogs skal:
Leiðbeina þeim um skjalavörslu m.a. gerð skjalavistunaráætlana og bréfalykla.
Hafa eftirlit með skjalavörslu þeirra.
Fara yfir beiðnir þeirra um grisjun (eyðingu) skjala áður en þær eru lagðar fyrir þjóðskjalavörð.
Heimta inn skjöl þeirra til varðveislu og varðveita afhent skjöl þeirra á tryggan hátt þannig að þau séu fullnægjandi skráð og aðgengileg til notkunar skv. lögum, er þá t.d.átt við
 skjalasafnalögupplýsingalögstjórnsýslulög og persónuverndarlög.

 

Sagnfræðilegt hlutverk

Héraðsskjalasafnsins felst í því að tryggja varðveislu sögulegra heimilda um Kópavog og íbúa Kópavogs og efla þekkingu á sögu svæðisins.

Í því skyni skal Héraðsskjalasafn Kópavogs:
Sækjast eftir að taka til varðveislu einkaskjalasöfn þ.e. skjöl einstaklinga, félagasamtaka og fyrirtækja á safnsvæðinu og sem varða safnsvæðið og íbúa þess og hafa þau aðgengileg til notkunar.
Stuðla að rannsóknum og styðja við rannsóknir á sögu Kópavogs.
Efla þekkingu á sögu Kópavogs m.a. með sýningum, fundum, kynningum og útgáfu.
Héraðsskjalasafn Kópavogs á gott samstarf við 
Sögufélag Kópavogs.